ارزیابی فعالیت های اوقات فراغت


فهرستی از 18 فعالیت در اوقات فراغت
 

 • لطفا میزان فعالیت های زیر را در اوقات فراغت خود مشخص کنید.
 • تماشای تلویزیون:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • بازی های بزرگسال:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • پیاده روی برای لذت بردن:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • خواندن کتاب:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • انجام ورزش های تیمی(به عنوان مثال، فوتبال، بسکتبال، و غیره):
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • گردش و تفریح با خانواده:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • انجام ورزش های فردی (به عنوان مثال، تنیس، پینگ پنگ و غیره):
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • رفتن به سینما و تئاتر:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • بازدید از گالری های هنری و موزه ها:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • گوش دادن به موسیقی:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • جمع آوری یا ساخت اشیاء:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • تماشای مسابقات ورزشی:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • وب گردی و شبکه های اجتماعی:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم
 • کار با کامپیوتر:
  • غالبا
  • گاهی اوقات
  • بسیار کم
  • هرگز
  • مطمئن نیستم