ارزیابی آمار برای جمعیت مصرف کننده


بررسی مختصری از جمعیت و فعالیت
 

 • آیا خانه ی شما:
  • خانه ی مستقل خانوادگی است.
  • خانه ای برای دو خانواده است.
  • آپارتمان است.
  • غیره
 • وضعین تاهل شما:
  • مجرد
  • متاهل
  • بیوه
  • مطلقه
  • پدر یا مادر
 • حقوق سالیانه ی کلی خود را بنویسید.
 • فعالیت هایی را که شما و سایر اعضای خانوادتان از انجام دادن آن لذت می برید را مشخص کنید.
  • دوچرخه سواری/دویدن
  • رفتن به اردو
  • غذاخوردن
  • درست کردن صنایع دستی
  • سفر به خارج
  • جمع آوری تمبر/سکه
  • طراحی لباس
  • مطالعه
  • ورزش
  • ضبط موسیقی
  • خیاطی
  • بافتنی
  • هنر
  • باغبانی
  • مسائل مربوط به حیاط وحش و محیط زیست
  • کارآموزی
  • وسایل تفریحی
  • غذاهای سالم/ویتامین ها
  • ایجاد فرصت های شغلی
  • ضبط فیلم
  • تماشای ورزش از تلویزیون
  • خیریه/کارهای داوطلبانه
  • غیره