بررسی دانشگاه برای دانش آموزان


بازخورد دانشجویان ورودی بر اساس تجربیات دبیرستان
 

 • نام دانشگاه:
 • نام دبیرستان:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • بیشتر در کدام رشته تمایل به تحصیل دارید؟
  • هنوز مطمئن نیستم
  • کسب و کار و مدیریت
  • مهندسی و علوم کاربردی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • پزشکی
  • فیزیک و ریاضی
  • علوم اجتماعی
  • غیره
 • 3 دلیل اصلی شما در انتخاب رشته ی تحصیلی چیست؟
  • فرصت هایی برای گسترش مهارت ها
  • علاقه
  • تجربه برای شکل گیری شخصیت
  • کسب درآمد
  • غیره
 • تا چه حد به انجام موارد زیر در حین تحصیل علاقه دارید؟
 • اشتغال:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • انجام کارها و فعالیت های داوطلبانه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • تحصیل در خارج از کشور:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • کار بر روی پروژه ی تحقیقاتی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • کارآموزی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • پیوستن به انجمن های دانشجویی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • کلاس هایی در خارج از دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • تمرینات ورزشی:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • بسیار کم
  • کم
 • برای انجام کدامیک از موارد زیر به حمایت دانشگاه خود نیازمندید؟
  • اخذ واحد درسی
  • موفقیت در دروس
  • پرداخت شهریه
  • مدیریت زمان
  • هم اتاقی خوابگاه