ارزیابی اتمام از دانشگاه


اطلاعات خروجی از نظرسنجی برای فارغ التحصیلان دانشگاه
 

 • نام دانشگاه:
 • رشته ی تحصیلی:
 • مقطع تحصیلی:
  • دانشجوی دیپلم
  • دانشجوی فوق دیپلم
  • دانشجوی لیسانس
  • دانشجوی فوق لیسانس
  • فارغ التحصیل
  • غیره
 • جنسیت :
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • کیفیت درس های ارائه شده برای شما در مقایسه با موارد زیر در زندگی آینده تان را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • آمادگی برای زندگی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • رقابت در رشته ی تحصیلی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های فکری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط نوشتاری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های ارتباط شفاهی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • مهارت های رهبری و مدیریت:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت درک مسائل روز دنیا:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • ظرفیت بکارگیری علم نظری در کارهای عملی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • در حال حاظر وضعیت محل زندگی شما چگونه است؟
  • با والدینم زندگی می کنم
  • در خوابگاه زندگی می کنم
  • تنها زندگی می کنم
  • غیره
 • برنامه ی شما برای محل سکونتتان در آینده چیست؟
  • با والدینم زندگی کنم
  • در خوابگاه زندگی کنم
  • تنها زندگی کنم
  • غیره