ارزیابی خروج از دانشگاه


نظرسنجی از دانشگاه برای درک تجربه دانشجوی و برنامه های حرفه ای
 

 • وضعیت اشتغال:
  • یک شغل را پذیرفته ام
  • شغلی ندارم و در حال جستجو هستم.
  • به دنبال شغل نیستم.
  • غیره
 • حقوق پایه:
 • مزایا:
 • مدرک شما:
  • دانشجوی سیستم های اطلاعات
  • دانشجوی حسابداری
  • دانشجوی بازاریابی
  • دانشجوی امور مالی
  • دانشجوی کسب و کار بین المللی
  • فوق لیسانس امور مالی
  • فوق لیسانس باریابی
  • غیره
 • اگر نظر یا پیشنهادی دارید لطفا ذکر کنید.