ارزیابی وام دانشجویی


نظرسنجی دانشجویان بر اساس برنامه کمک مالی دانشگاهی
این ارزیابی برای بررسی بازخورد دانشجویان در گرفتن وام دانشجویی می باشد.لطفا ارزیابی زیر را با دقت پر کنید. از وقتی که می گذارید سپاسگزاریم.

 • نام دانشگاه یا مرکز آموزشی:
 • رشته ی تحصیلی:
 • وضعیت وام دریافتی شما:
  • وام تحصیلی
  • وام خوابگاه
  • وام انجام پروژه
  • وام تغذیه
  • غیره
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • سال تولد:
 • وضعیت شما در مقایسه با وام های دانشجویی چگونه است؟
  • مستقل هستم
  • وابسته هستم
 • درآمد سالیانه ی شما:
 • هزینه ی تحصیل شما چگونه پرداخت می شود؟
  • وام
  • هزینه ی کمک تحصیلی
  • حمایت دولتی
  • حقوق خودم
  • والدین و آشنایان
  • غیره
 • در نظر دارم که در هنگام تحصیل مشغول به کار باشم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در نظر دارم که زودتر از موعد فارغ التحصیل شوم
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در نظر دارم که بدلیل مسائل مالی به دانشگاه دیگری منتقل شوم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در نظر دارم که وام بگیرم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • برنامه ی مالی خوبی دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بنظر شما مبلغ وام شما در زمان فارغ التحصیلی بطور میانگین چقدر است؟
 • از نظر خودتان تا چند سال قادر به پرداخت قسط وام هستید؟
 • برنامه ی شما برای دوسال آینده چیست؟
  • ادامه تحصیل
  • کار
  • ازدواج
  • مرخصی برای کسب مهارت
  • نمی دانم
  • غیره