ارزیابی امنیت محیط دانشگاه


امنیت دانشگاه برای دانشجویان
سلام،
شما برای شرکت در ارزیابی امنیت محوطه دانشگاه خود دعوت شده اید.هدف از این پرسشنامه بازخوردی در مورد آخرین تجربه تحصیلی سال تحصیلی شما به عنوان دانشجو در موسسه ما در رابطه با ایمنی است که محیط دانشگاه برای جامعه خود ارائه می دهد.تکمیل این ارزیابی حدود 15 دقیقه طول خواهد کشید.لطفا کمی وقت بگذارید تا هر یک از سوالاتی را که مطرح شده است، منعکس کنید و سعی کنید تا حد ممکن صادق باشید. پاسخ های شما محرمانه باقی خواهند ماند و تنها در یافتن راه هایی برای بهبود ایمنی دانشجویان دانشگاه در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 • نام دانشگاه شما:
 • رشته ی شما:
 • دانشجوی ورودی چه سال هستید:
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
  • غیره
 • محل زندگی و اقامت خود را مشخص کنید:
  • خوابگاهی در داخل دانشگاه
  • بیرون از دانشگاه
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • تا چه حد در داخل محیط دانشگاه احساس امنیت می کنید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • میزان امنیت در هریک از مکان های زیر را ارزیابی کنید.
 • در محوطه ی دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • در پارکینگ دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • داخل ساختمان دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • محوطه ی بیرون دانشگاه:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • نظری ندارم
  • کم
  • بسیار کم
 • اگر در مورد مکان های بالا نظری دارید لطفا ذکر کنید.
 • لطفا اقدامات ایمنی اصلی را که معمولا در محوطه دانشگاه یا در اطراف آن انجام می دهید، را فهرست کنید.
 • لطفا هر گونه نگرانی / انتقادات و پیشنهادات دیگر که شما می خواهید ریاست دانشگاه از آن مطلع شود بیان کنید.(اختیاری)

با تشکر از همکاری شما!