ارزیابی درسی دانش آموز(ارزیابی معلم)


ارزیابی دوره با اطلاعات و انتظارات دانش آموزان
از شما متشکرم که زمان و تلاش خو را برای پاسخ دادن به این پرسشنامه بکار گرفتید. لطفا به سوالات زیر پاسخ صحیح و کامل دهید. اطمینان داشته باشید که اطلاعاتی که در اینجا به اشتراک میگذارید، محرمانه است.

 • این ارزیابی به سه بخش تقسیم می شود:ارزیابی دانشجو-ارزیابی درس-ارزیابی مربی
 • 1-شما بعنوان دانشجو:
 • نحوه انتخاب درس را مشخص کنید:
  • عمده
  • انتخاب آزاد
  • مورد نیاز
  • نا معلوم
 • دانشجوی ورودی چه سالی هستید؟
  • اول
  • دوم
  • سوم
  • آخر
  • فارغ التحصیل
  • پذیرش پاره وقت
 • میزان فعالیت انجام شده توسط خود را مشخص کنید:
  • هیچی
  • به اندازه ی آنچه برایم مشخص شده بود
  • بیشتر از آنچه برایم مشخص شده بود
 • سطح مشارکت خود در فعالیت های این دوره را ارزیابی کنید.
  • مشارکتی نداشتم
  • تا حدودی مشارکت داشتم
  • با اشتیاق مشارکت داشتم
 • تجربیات عملی بدست آمده از دوره چه میزان بود؟
  • بسیار زیاد
  • کمی
  • هیچی
 • ارزیابی کلی درس:
 • اهداف دوره مشخص بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • روش ها و تکالیف دوره از اهداف درس پشتیبانی می کند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مقدار مطالعه خواسته شده برای انجام آن مناسب بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مقدار تکالیف نوشتنی یا کارهای دیگر که از شما خواسته شد انجام دهید کافی است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در کل چه امتیازی به این دوره می دهد؟
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • بسیار ضعیف
 • نقاط قوت اصلی این درس چیست؟
 • نقاط ضعف اصلی این درس چیست؟
 • ارزیابی کلی از مربی:
 • آیا می توانید پاسخ های صریح سوالات خود را از مربی دریافت کنید؟
  • همیشه
  • بیشتر اوقات
  • معمولا
  • به ندرت
  • هرگز
 • آیا مربی به شما احترام می گذاشت؟
  • همیشه
  • بیشتر اوقات
  • معمولا
  • به ندرت
  • هرگز
 • آیا مربی در آموزش درس موثر بود؟
  • همیشه
  • بیشتر اوقات
  • معمولا
  • به ندرت
  • هرگز
 • آیا مربی در مورد درس مشتاق بود؟
  • همیشه
  • بیشتر اوقات
  • معمولا
  • به ندرت
  • هرگز
 • در کل چه امتیازی به مربی می دهد؟
  • همیشه
  • بیشتر اوقات
  • معمولا
  • به ندرت
  • هرگز
 • پیشنهاد شما برای ارتقای عملکرد مربی چیست؟