ارزیابی مدرسه ی موسیقی


ارزیابی موسیقی دبیرستان بر اساس سطح لذت از شرکت کنندگان
این ارزیابی در مورد جدیدترین اجرای موسیقی است که در آن شرکت داشته اید.پاسخ به سوالات زیر حدود 10تا15 دقیقه از وقت شما را می گیرد. بخاطر زمانی که برای پرکردن این ارزیابی می گذارید از شما سپاسگزاریم.

 • نام مدرسه ی موسیقی:
 • تاریخ برگزاری اجرای موسیقی در مدرسه:
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث
 • مقطع تحصیلی:
  • راهنمایی
  • دبیرستان
 • تا چه حد از شرکت در اجرای موسیقی لذت بردید:
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • هر یک از موارد زیر را ارزیابی کنید.
 • موسیقی هایی که اجرا شد:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • صدای خواننده ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • خلاقیت در اجرای موسیقی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • ایده ی اجرای موسیقی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • اجرای احساسی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • لباس و ظاهر خواننده ها:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • هماهنگی گروه موسیقی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • نظری ندارم
  • بد
  • خیلی بد
 • اگر نظری دارید لطفا ذکر کنید.
 • شخصیت مورد علاقه ی شما در اجرا چه کسی بود؟
 • قسمت مورد علاقه ی شما در اجرا کدام قسمت بود؟
 • اگر برای بهبود عملکرد هنرمندان نظری دارید لطفا ذکر کنید.